WAC-De Ronde Venen

In de gemeente De Ronde Venen zullen tot het jaar 2024 maar liefst 1400 woningen worden gerealiseerd. Dit betreft woningen in de sociale sector en ook in de vrije sector. In 2016 werd het startsein gegeven voor de bouw van drie grote woningbouwprojecten: Vinkeveld, De Maricken en het Land van Winkel. Hier wordt gebouwd voor alle inkomens en leeftijden, zowel koopwoningen als woningen in de sociale sector. Deze woningen worden gebouwd voor starters, doorstromers en senioren. Vanaf 1 juli 2018 is wettelijk vastgelegd dat nieuw te bouwen woningen niet meer mogen worden aangesloten op het gasnet. In de Woonvisie van de gemeente is opgenomen dat in de komende jaren moet worden gewerkt aan: Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen, levensloopbestendig bouwen, flexibel bouwen en domotica.
Bij de bouw en de voorbereiding zijn naast de gemeente, wooncorporatie GroenWest, diverse projectontwikkelaars en aannemers betrokken. De toekomstige bewoner is in deze fase nog niet in beeld. Om de woonconsument toch in een vroeg stadium gelegenheid te geven tot inspraak, fungeert in de gemeente De Ronde Venen, net zoals in veel andere gemeentes, de Woon Advies Commissie (WAC).


WAC De Ronde Venen


Een Woon Advies Commissie voor de woningbouw en de woonomgeving is een woonconsumentenorganisatie op gemeentelijk en regionaal niveau.
De Woon Advies Commissie (WAC) De Ronde Venen bestaat uit vrijwilligers en is opgericht op 19 juni 1992. Het maakt deel uit van een landelijk netwerk van VAC/WAC’s. De WAC wordt ondersteund door de landelijke organisatie Stichting VACpunt Wonen.
De WAC geeft gevraagd en ongevraagd adviezen ter bevordering van de gebruikskwaliteit van woningen, woongebouwen en woonomgeving ten behoeve van de toekomstige bewoners en streeft er naar deze te optimaliseren.
De doelstellingen van de WAC zijn:

  •  het bewaken en bevorderen van de (gebruiks-)kwaliteit van woningen, woongebouwen en woonomgeving;
  •  het behartigen van de belangen en het verbeteren van de positie van de woonconsument vanuit de visie van de gebruiker.

 

Bij de beoordeling van bouwtekeningen toetst de WAC de woningen en de woonomgeving op praktische bruikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Tevens let de WAC op de toegankelijkheid van zowel woning als de woonomgeving.
Na bestudering van de bouwtekeningen wordt een lijst met aandachtspunten (advies) opgesteld. Dit advies wordt gestuurd naar de gemeente en naar de opdrachtgever van het bouwplan. Indien gewenst vindt daarna overleg plaats over de inhoud van dit advies.
Voor oplevering van de woningen vindt er nog een schouw plaats, waarbij de WAC wordt uitgenodigd door de aannemer van het project.